Meny

Affärsidé

Raspita är ett investerings- och utvecklingsbolag som verkar inom Wellness. Nyckeln till framgång är att vi bygger exklusiva partnerskap som leder till att nya attraktiva produkter och varumärken når marknaden alternativt att vi tillvaratar befintliga produkter och varumärkens inneboende potential. Raspita tillför bland annat kompetens, nätverk och kapital som stärker varumärkets positiva utvecklingskurva.

Raspita – En generator för utveckling och värdetillväxt.