Meny

Värdemodell

Raspitas samarbete med externa aktörer för att utveckla, marknadsföra och sälja samarbetsprodukter bygger på ett aktivt och engagerat partnerskap. Detta kan utformas på olika sätt för att skapa intäkter och ökat värde, beroende på förutsättningar och parternas önskemål. Huvudsakligen finns det 2 former av ekonomiskt upplägg vid partnerskap;

1) Vinstdelning
I detta fall drivs all verksamhet som inkluderas i samarbetet mellan parterna med Raspita som 100% ägare av rörelsebolaget. Raspita och den externa partnern har skriftliga överenskommelser som reglerar vinstdelning, rättigheter och skyldigheter och som tar hänsyn till Raspitas och externa Partnerns åtaganden och risker i varje specifikt case. 

2) Delägande
I detta fall drivs all verksamhet som inkluderas i samarbetet mellan parterna i ett för produkten specifikt bolag, i vilket Raspita är delägare.