Meny

Branding

Raspitas partnerskap och varumärken ska vara väl genomarbetade och bäras av en konceptualisering med stark identitet och tydligt grafiskt manner. Raspita ska även vara tydlig med vem avsändaren är och framhäva särskiljande och konkurrerande faktorer för varje enskild produkt. Produkter och produktserier ska stå för sig själva och inte nödvändigtvis kopplas till Raspita.