Meny

ÅF modellen

Raspitas samarbetare endast med externa återförsäljare i de fall som dessa åter- försäljare bedöms kunna bidra till ökad marknadsföring och försäljning av produkterna - utöver det ”tryck” och den försäljning Raspita kan åstadkomma via produkternas egna online kanaler. Raspita arbetar främst med 2 former av återförsäljaravtal.

1) Återförsäljare
I detta fall betyder det att Raspita säljer och levererar företagets produkter till godkända leverantörer enligt överenskomna priser och leveransvillkor.

1)Licensiering 
En licensierad återförsäljare innebär ett mer långtgående samarbete än punkt 1. En licensiering innebär att Raspita ger tillåtelse för en extern licenstagare att göra vissa specificerade aktiviteter inom vissa specificerade geografiska områden med produkter vars äganderätt tillhör Raspitas intressebolag. Vanligtvis arbetar licenstagaren upp sin ÅF organisation inom sitt begränsade område mm. I ett specifikt licensavtal regleras förehavandena inklusive ersättningar och övriga villkor.